skip to Main Content

A párok életük végéig együtt maradnak, az elfoglalt revírt sem hagyják el. A nászidőszak március-április- ban van, ekkor a hím kimagasló pontokról sokat kiáltozik. Fészket nem épít, a 4-5 tojást odvak, üregek aljára rakja április-májusban. Csak a tojó kotol, és a kotlást cask az utolsó tojás lerakása után kezdi meg, ez idő alatt a hím eteti. A fiókák a tojásból 28 nap eltel- tével kelnek ki, majd 32─35 napos korukban hagyják el a fészket. Augusztusban már önál- lóak, és elhagyják szüleik revirjét.

*************************************

Back To Top