skip to Main Content

Hazánkban március végén, április elején érkeznek vissza. Fészküket 8-15 m magasan rakják, lombhullató fára és levelekkel, sással bélelik. A tojó áprilisban rakja le két, fehér vagy zöldes alapon, barnán ibolyásan foltozott tojásait. A fiókák 20-22 nap alatt kelnek ki, jellemzők rájuk a káinizmus (a nagyobb fióka megeszi a kisebbet). Októberben vonulnak a telelőterületekre a keleti vonulási folyosót használva, a Boszporusz-szoroson és a Szuezi-csatornán keresztül

*************************************

Back To Top