skip to Main Content

Januári feladatlapot 38 székelyföldi csapatnak sikerült megoldania és beküldenie egyesületünknek. Első helyen a homoródszentpáli László Gyula Általános Iskola Természetvédők csapata végzett. Őket követte a Remete csapat Sepsibodokról (Henter Károly Ált. Isk.) és a Természetbúvárok Homoródszentmártonról (Román Viktor Ált. Isk.). A januári részletes eredményeket itt lehet megtekinteni.

A vetélkedő összetett eredményeit tekintve nem történt változás, továbbra is a homoródszentmártoni Természetbúvárok az elsők, őket követik a Természetvédők Homoródszentpálról, míg harmadikok a Mókusok szintén Homoródszentmártonról. Az összetett rangsort itt lehet megtekinteni.

Közzé tettük ugyanakkor a legújabb, februári feladatlapot is, amely segítségével elsősorban a fákkal, azok terméseivel, illetve a halakkal lehet ismerkedni.

A megoldásokat az alább található űrlapba kell beírni a hónap utolsó napjáig.

Back To Top