skip to Main Content
2022. március 1. és 2024. március 29. között a Project Bag Egyesület, partnerségben a Zöld SzékelyFöld Egyesülettel és Csíkszereda Önkormányzatával kivitelezi a „TREES – Átláthatóság, Hatékonyság, Környezeti nevelés (TRansparență, Eficiență, Educație privind Spațiile verzi sustenabile)” címú projektet, amelynek lebonyolítását az Active Citizens Fund Románia támogatja. A programot Izland, Liechtenstein és Norvégia finanszírozza az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alapok 2014-2021 Finanszírozási Mechanizmusa által.
A projekt célja, hogy erősítse a civil társadalom szerepvállalását a városi zöldövezetek karbantartása, menedzsmentje terén, valamint a szakmai párbeszéd intézményrendszerének kiépítése és az együttműködés segítése a civil társadalom és a helyi önkormányzat között. Mindezt egy interaktív mobilapplikáció (TREES App) által tenné lehetővé, amely mindenki számára elérhető lesz. Az alkalmazás mindamellett, hogy növelné az átláthatóságot és okozná a hatékonyságot a városi zöldövezetek menedzsmentjét illetően, hasznos eszköze kíván lenni a fiatal generáció környezettudatos életmódra való nevelésének is.A projekt szükségességét az alábbi adatok és megfigyelések támasztják alá:
– Románia szinten a környezettudatosság még mindig nagyon alacsony: az ország lakosságának több mint 56% olyan városokban él, melynek ökológiai lábnyoma jelentős, pedig az urbanizált területek zöldövezetének hatékony, a fenntarthatóság jegyében történő kezelése jelentős mértékben ellensúlyozhatná ezt;
– A nemzeti és helyi jogszabályok és stratégiák elemzése, valamint a civil társadalommal folytatott konzultációk egyértelművé tették, hogy nincs kiépítve egy intézményesített, hatékony és átlátható kommunikációs csatorna az önkormányzat és a civil szféra között, mely a szerepvállalási kedvét növelné ez utóbbinak, közben hasznos támpontokat kínálva a döntéshozatalban az önkormányzatnak zöldövezeti kérdésekben.A projekt az alábbi megoldásokat kínálja a fent említett problémákra:
– Megalkot és a nyilvánosság számára elérhetővé tesz egy olyan interaktív mobilalkalmazást, mely implikációra szólítja fel, szerepvállalási kedvét növeli a civil társadalomnak városi zöldövezeti kérdésekben, döntésekben. Egyúttal Watchdog (Őrkutya) szereppel ruházza fel a civil szférát ebben a témában;
– A alkalmazás népszerűsítése kapcsán, kimagasló figyelmet fordít a lakosság ökológiai nevelésére, főként a fiatal, 14-35 év közötti generációra. Mindezt iskolai látogatások, kültéri foglalkozások keretén belül teszi;
– Kidolgoz egy stratégiát és ez alapján elkészít egy, az alkalmazás fenntarthatóságát és az intézményesített párbeszédet biztosító önkormányzati határozatot Csíkszereda számára.

Ez a stratégia az érdekelt helyi civil szervezetek, oktatási intézmények és az önkormányzat közös munkájának lesz az eredménye, mely 10 műhelymunka során kerül kidolgozásra az érintettek bevonásával;
– És végül, célunk szervezetünk, a Project Bag Egyesület fejlesztése is.

Az Active Citizens Fund Románia programot az EGT Alapok 2014-2021 finanszírozza. Az Alapok célja a gazdasági és szociális különbségek csökkentése és a 15 kedvezményezett állam és az adományozó államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. A Program alapkezelője a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, a Polgár-Társ Alapítvány, a Roma Közösségek Erőforrásközpontja, a PACT Alapítvány.

A projekt megvalósítói:
Frivillighet Norge által alkotott és az FMO (az EGT és Norvég Alapok Finanszírozási Mechanizmusának Irodája) által kinevezett konzorcium. Az Active Citizens Fund Románia célja a civil társadalom és az aktív polgárság megerősítése, valamint a kiszolgáltatott csoportok kapacitásának növelése. A Program 46 000 000 euró összköltségvetéssel a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságának és kapacitásának fejlesztését célozza, fokozva szerepét a demokratikus részvétel, az aktív polgárság és az emberi jogok előmozdításában, miközben megerősíti az adományozó államokkal, Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával fennálló kétoldalú kapcsolatokat. További információ az Active Citizens Fund Romániáról a www.activecitizensfund.ro oldalon található. További információt az EGT és Norvég Alapokról a www.eeagrants.org oldalon talál.

További információkért a projektre vonatkozóan keresse az alábbi kontakt személyeket:
Fazakas Emese – Projektmenedzser | Tel.: 0726 145 561
György Leonárd – Sajtó- és kommunikációs felelős | Tel.: 0742 210 284

Back To Top